Wiadomości

Wieloletni pracownik oddziału chirurgii urazowej i ortopedii Wojewódzkiego Szpitala na Tysiącleciu, obecnie pracownik szpitala w Blachowni. Wieloletni pracownik poradni ortopedycznej i rehabilitacyjnej Wojewódzkiej Przychodni Matki i Dziecka w Częstochowie.